رفتن به نوشته‌ها

تکست آهنگ ( رعنا فریدون به نام پوررضا )

متن آهنگ رعنا فریدون پوررضا

میتوانید در ادامه مطلب متن ترانه زیبای رعنا فریدون – پوررضا رو مشاهده کنید

متن آهنگ رعنا فریدون به نام پوررضا

اهنگ شمالی معروف

متن آهنگ رعنا فریدون پوررضا

رعنا تی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تومان گِله کِشیه رعنا
(رعنا شلوارت روی گل(زمین) کشیده ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ می شود)

تی غوصه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ آخر مَِره کوشِی رعنا
(غصه ی تو آخر من رو می ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کشد)

دل دِبستی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کردِ آقاجانِی رعنا
(تو به کرد آقا جان دل ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بستی)

حنا بِنی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی دستانه رعنا
(دستانت را حنا بستی با اون نامزد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کردی)

آی روسیای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا جان واگرد بیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ و بیا)

رعنا میشه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا سیا کیشمیشه رعنا
(رعنا برای منه کشمش سیاه است ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ شیرین است)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

پارسال ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بشو امسال نومَُی رعنا
(پارسال رفتی و امسال ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نیامدی)

(تی بوشو راه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ واش دَر بَُمَُی، رعنا)
(یعنی از راهی که رفتی علف در اومده چیزی
معادل زیر ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ پام علف سبز شد)

تی لِنگانه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ خاش در بمی رعنا
(استخوانهای ران تو بیرو ن زد لاغر ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ شدی)

آی روسیای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا وا گردبیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ و بیا)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

امساله ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ ساله چاییه رعنا
(امسال سال برکت محصول چاییه پرباران ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ است)

رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی پِر می داییه رعنا
(رعنا پدر تو دایی من ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ است)

جان ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ من بگو مرگ من بگووو رعنااااااااااا
(به جان و مرگم سوگند بگو ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا)

دیشــب ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی ســر کــه دِبــه بوووووووو
(دیشب کی بر بالینت ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بود)

رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا

رعنای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بوشو تا لنگرود رعنا
(رعنا رفته تا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ لنگرود)

منتشر شده در سرگرمی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *